istatistik kitapları içerikleri

İstatistik kitapları ile ilgili geniş arşivi eklemeye çalışıyoruz. İstatistiğin ABC’si İçindekiler: 1. Giriş: Veri-enformasyon-bilgi döngüsü nedir? İstatistik ne öğretir? Veri, değişkenlik ve şans, Ölçme ve sayılar, Veri yapıları, Nicel veriler, Nitel veriler, Temel Kavramlar 2. Grafikler: Nitel verilerin grafikleri, nicel verilerin grafikleri, kök-yaprak diyagramı, serpilme diyagramı, temel kavramlar 3. İstatistik Verileri Nasıl Özetler: Gruplama nasıl […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more
Share