Biyoistatistik

Ödev konusunda destek verdiğimiz derslerden biri de biyoistatistiktir. Birçok öğrenci bizi arayıp yardımcı olmamamız istemektedir. Deneyimli ekibimiz sayesinde kısa sürede akademik hizmet sunmaktayız. Bu dersi genelde istatistik bölümü lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri almaktadır. Bazı öğrenciler ödevini Türkçe olarak değil İngilizce olarak yaptırmak ister. Bizim için bu sorun teşkil etmez. İngilizce hizmet talep edenlere […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more

Çok Ölçütlü Karar Verme

Çok Ölçütlü Karar Verme dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Çok Ölçütlü Karar Verme ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Ders içeriği, Çok Ölçütlü Karar Vermeye (ÇÖKV) Giriş Çok Ölçütlü Karar Vermeye (ÇÖKV) Giriş Teorik temeller ve fikirler […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more

Kuyruk Teorisi dersi ödev

Kuyruk Teorisi dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Kuyruk Teorisi ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız.   Kuyruk Teorisi ödev yapılır Kuyruk Teorisi ödev yaptırmak Kuyruk Teorisi ödev yapanlar Kuyruk Teorisi ödev yapılır   Genel kuyruk sistemi, temel […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more

Envanter Teorisi dersi ödev

Envanter Teorisi dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Envanter Teorisi ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız.   Envanter Teorisi ödev yapılır Envanter Teorisi ödev yaptırmak Envanter Teorisi ödev yapanlar Envanter Teorisi ödev yapılır   Temel envanter modellerine giriş, […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more

Finansal Risk Analizi

Finansal Risk Analizi dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Finansal Risk Analizi ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Derste işlenen konular Finansa giriş Bilanço ve gelir tablolarını okuyabilmek Bugünkü değer hesabı ve yatırım kararları. Bütçelendirme ve risk. Finansal […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more

Güvenilirlik Analizi dersi ödev

Güvenilirlik Analizi dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Güvenilirlik Analizi ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız.   Güvenilirlik Analizi ödev yapılır Güvenilirlik Analizi ödev yaptırmak Güvenilirlik Analizi ödev yapanlar Güvenilirlik Analizi ödev yapılır   Güvenilirlik teorisinin temel kavramları […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more

Aktuaryal Risk Analizi

Aktuaryal Risk Analizi dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Aktuaryal Risk Analizi ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Derste işlenen konular Giriş ve Aktüeryal Modellerin Özellikleri Hasar Sıklığı Modelleri Hasar Şiddeti Modelleri Yeni Dağılımlar Oluşturma Hasar Raslantı Değişkenlerinin […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Risk Yönetimi ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız. Derste işlenen haftalık konular Risk kavramı ve riskin kaynakları ve oluşum sebepleri, finansal risk yönetimine giriş Faiz oranları ve döviz kurlarını belirleyen […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more

Örüntü Algılama ve Analiz

Örüntü Algılama ve Analiz dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Örüntü Algılama ve Analiz ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız.   Örüntü Algılama ve Analiz ödev yapılır Örüntü Algılama ve Analiz ödev yaptırmak Örüntü Algılama ve Analiz ödev […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more

Mekansal İstatistik dersi ödev

Mekansal İstatistik dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Mekansal İstatistik ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız.   Mekansal İstatistik ödev yapılır Mekansal İstatistik ödev yaptırmak Mekansal İstatistik ödev yapanlar Mekansal İstatistik ödev yapılır   Mekansal analizlere giriş, betimsel […]

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
read more
Share