Aktuaryal Risk Analizi

Aktuaryal Risk Analizi dersi ödev yaptırmak isteyen istatistik bölümü öğrencilerine ve seçmeli olarak bu dersi alanlara destek vermekteyiz. Aktuaryal Risk Analizi ödevim var, ödev yaptırmak, proje hazırlatmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine yardımcı olmaktayız.

 • Derste işlenen konular
  Giriş ve Aktüeryal Modellerin Özellikleri
  Hasar Sıklığı Modelleri
  Hasar Şiddeti Modelleri
  Yeni Dağılımlar Oluşturma
  Hasar Raslantı Değişkenlerinin Modifikasyonu
  Hasar Dağılımları
  Toplam Hasar Modelleri
  Ara Sınav
  Risk Teorisi
  Bireysel Risk Modelleri
  Bireysel Risk Modeli Yaklaşımları
  Kollektif Risk Modelleri
  Kollektif Risk Modelleri – Devam
  Teminat Modifikasyonları
  Model Karşılaştırması ve Model Seçimi
  Genel Tekrar
  Final Sınavı
 • Teorik
  Giriş
  Fayda teorisi
  Bireysel risk modellemesi
  Kolektif risk modellemesi ve yaklaşımları
  Hasar fazlası sigorta ve yaklaştırmalar
  İflas teorisi
  İflas teorisinde kesikli zaman modellemesi
  Ara sınav
  Parametrik hasar dağılımları
  Hayat dışı sigortalarda prim hesaplamaları
  Bonus-malus sistemi
  Markov analizi
  Kredibilite teorisi ve modellemesi
  Genelleştirilmiş lineer modeller
  IBNR teknikleri
  Ders çalışma haftası
  Yarıyıl sonu sınavı
 • Aktuaryal Risk Analizi ödev yapılır
 • Aktuaryal Risk Analizi ödev yaptırmak
 • Aktuaryal Risk Analizi ödev yapanlar
 • Aktuaryal Risk Analizi ödev yapılır

 

Aktuaryal risk, hasar dağılımları, risk süreçleri ve hasar dağılımları, iflas olasılığı ve yükümlülük analizleri, kısa erimde aktuaryal risk, uzun erimde aktuaryal risk, yaşam sigortası, emeklilik fonları ve diğer sigortacılık alanları için teknik analiz yöntemleri.

Yüksek lisansta verilen dersler nelerdir

 • FİNANS MATEMATİĞİ
  HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ
  HAYAT DIŞI SİGORTALRI MATEMATİĞİ
  SİGORTACILIK
  HASAR MODELLERİ
  HAYAT SİGORTALARI VE EMEKLİLİK PLANLARI
  HAYAT DIŞI SİGORTALARI
  SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ
  SAĞLIK SİGORTALARI
  FİNANS KURAMI VE UYGULAMALARI
  DÖNEM PROJESİ
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
Takip Et admin:

Son yazıları