Anket soruları hazırlanır

Anket soruları hazırlanır, istatistik öğrencileri için projeleri, ödevleri ve tezleri için hazırlamaları gereken anket uygulaması çalışması yapılır. Anket sorusu hazırlanır, taslak hazırlanır, yorumlama ve spss programı girişi ve yorumlaması yapılır.

 

 

TEZ İÇİN ANKET HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ KONULAR
Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Devamsızlık Nedenleri Anketi
GSM Sektöründe Marka Sadakati
Evli Üniversite Öğrencilerinin ve Diğer Evli Bireylerin Bağlanma Stilleri Evlilik Uyumları ve Psikolojik İyi Oluşları Ar
Araştırma Görevlilerinin Bireysel Gelişim İnisiyatifi, Özyeterlik ve Kendini Sabotaj Düzeyleri Arasındaki İlişki
Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal Sorumluluk Kampanyaları Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Eti Kurumsal Sosyal
Akıllı telefon kullanıcılarının tercihleri üzerine tez anketi
Yatırım ve Borsa İstanbul Anketi
Araştırma Görevlilerine Yönelik Kötü Muamele Ölçeği
Toplumsal Cinsiyet Konusunda Tez Anketi
Web Tabanlı Seyahat Aracılarının Algılanan Elektronik Hizmet Kalitesi Üzerine Tez Anketi
sağlık sektöründe çalışanların stres düzeylerinin işe ve kuruma karşı tutumlarına etkisi
Ana dili türkçe olmayan bölgelerde okul öncesi eğitim alan öğrencilerin ilokuma yazma öğrenme süreçlerinin değerlendiril
İç Mimarlık Öğrencilerinin Renk Tercihleri
hastane performans sisteminde bilşimin yeri anketi
Türkiye’nin AB Üyeliği Tez Anketi (10 Soru)
YDS’ye yönelik tutum, motivasyon ve sınav kaygısı anketi (Y. Lisans Tez Çalışması)
Sosyal Medyanın Turistik Mal Ve Hizmet Seçimi Üzerindeki Etkisi
Facebook’a ilişkin kullanıcı görüşleri
Öğretmenler için bilimsel calisma tezi
“Teknolojiye Hazır Olma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”
Öğretmenler İçin Yüksek Lisans Ders Anketi
Yüksek lisans tez yazımında kullanılcak örnek marka için marka sahibinden izin almak zorunda mıyız?
3 Büyük takımın Ana Sponsorlukları Üzerine Bir Araştırma
Spor Sponsorluğu, Sosyal sosyal sorumluluk algısı ve satın almaya etkisi üzerine tez çalışması
Sanal Dünyada Yaşam Pratikleri: Soma Maden Olayı Üzerine Bir Araştırma
[Anket] Marka Farkındalığında Maskot Kullanımının Etkisi
Cep Telefonu Markalarının Türk Toplumu İçin Önemi
Mobil Uygulama Kullanımı Davranışları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Tüketici Davranışı Anketi Yardım
Tez Analizleri için Yardım
Sporda Sosyal Sorumluluk Algısı Üzerine Bir Çalışma
Bazı kişisel değişkenlerin yönetcilerin örgütsel özdeşleşme
Futbol Fanatizmi Anketi
Spss Analiz Yardım
Her cevaplayanın cevabını görebileceğim online anket sitesi
Anket Çalışmaları ve veri analizi
Anket: Ebeveyn tutumları ve çocukların oyun alışkanlıkları
Tez Verisi İçin Yardım
Tüketici – Reklam Etkileşim Anketi
Park Etme Tercihleri ve Tutumları
Politik Güven Tez Çalışması
“İnternet kullanıcılarının Twitter’a erişim yasağına dair görüşleri” anket çalışması
İlişki Doyumunu Yordayan Değişkenler Anketi
Turizm bölümlerinde almanca dersinin önemi
Evli Çiftlerde Güç Tez Çalışması
Müşteri Değeri Anketi Tez Çalışması
Deneyimsel Pazarlama Tez Anketi (Starbucks ve Kahve Dünyası)
Sosyal Psikoloji Anket Çalısması
“Ürün-Hizmet Sistemi” Yüksek Lisans Anket Çalışması
Politik Psikoloji Tezi İçin Anket
Örgütsel Değerle Göre Yönetim Ölçeği-Anket
Yaşam kalitesi çalışmam için gerekli 3 dakikanızı alacak bir anket
Online Tüketici Davranışları Doktora Tez Anketi
“Markalar & Sosyal medya” Tez çalışması
Online Tüketici Yorumları Doktora Tezi Anketi
SPSS ile Anket Analizi Yapılır
Kredi Kartı Kullanımının Tüketim Harcamaları Üzerine Anket Çalışması
Yakın İlişkiler ve Duygular Tez Çalışması
Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Sosyal Medyanın Etkisi
Facebook’u Benimseme ve Kullanım Amaçları Üzerine Tez Çalışmam
Bira Markası Seçimine Etki Eden Faktörler_TEZ
Dugusal Zeka Ölçümüne Dayalı Bir Anket ve Çalışma
Evlilerde Güç Ölçeği Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması
Araştırma Ölçeği İçin Yardım
2013 KPSS İngilizce Alan Bilgisi Sınavına Giren İngilizce Öğretmenleri Anketi
Online Alışveriş Deneyimi – Tutum Tezi için Anket
Haset vs. İmrenme (Anket)
Evcil Hayvan Sahiplerine Yönelik Bir Çalışma
Sosyal ağların kullanım amaçları ve benimsenmesi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Kırsal Turizm Anketi İçin 100 kişi çok acil!
Facebook Öncelikleri Anketi
Sosyal ağların kullanım amaçları ölçeği
Boş Zaman Motivasyonu Anketi
Yuksek lisans tezi icin veri toplama
İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu İçeriklere Yönelik Bir Anket
Ankara’da Anketör aranıyor!
Özel Alışveriş Siteleri Nasıl Oldu da Böyle Yayıldı?
Boş Zaman Motivasyonu Anketi
Sağlik hizmeti tüketicilerinin tutum ve davranişlari ile kurum ünü arasindaki ilişkinin incelenmesine yönelik anket
İnternet Ortamında Habere Ulaşmada Kullanılan Yöntemler Üzerine Anket
Tez çalışması için anket (tam zamanlı çalışan aranıyor!)
Otel işletmelerinde müşteri memnuniyetini sağlamada ne ölçüde başariliyiz?
CEP Telefonu Tercihleri Üzerine Bir Anket
“Tüketicilerin Özel Alışveriş (Private Shopping) Siteleri İçin Yapılan Televizyon Reklamlarına Yönelik Satın Alma Davranışları” başlıklı anketim
Bilgi Paylaşım Davranışı
Tüketicilerin satinalma tutum ve davranişlarina yönelik cep telefonu tercih anketim
Tüketicilerin cep telefonu tercihini belirlemeye yönelik bir anket çalişmasi
İnternet Bankacılığı ile İlgili Anket
Kadınların Facebook’taki Ürün Sayfalarını Takip Etme Amaçlarının Kullanım ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İrdelenmesi
Lüks Markalar ve Lüks Tüketim Motivasyonu
Çevreci STK’lar ve Sosyal Kampanyalar Anketi (Doktora Tezine Destek)
Facebook Reklamları İle İlgili Bir Araştırma İçin Anket Formu
Kahve Falı Üzerine Anket Çalışması
Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü Çalışması
Finansal Kurumlar Anketi
Tüketicilerin internetten alışveriş tutumları
Mobbing Anketi
20. Yüzyıl İcadları (Advice Taking in Decision Making)
Halkın Turizme Yönelik Tutumu
Turizm Sektöründe Teknoloji Kullanımı
İşletmelerde işyeri güvenliğinin çalışanlarca nasıl algılandığına ilişkin bir araştırma
Çalışma Hayatının Manevileştirilmesi ve İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi
İngilizce Öğretmenleri ve Eylem Araştırması
Havayolu İşletmelerinde Kurumsal İtibar
Çamaşır Kurutma Alışkanlıkları Anketi
Sosyal Medyada Mobil Etiketleme (karekod) Farkındalığı
Futbol Taraftar Anketi
‘Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Olgusunu Algılamaları Üzerine Bir Araştırma’ Konulu Çalışmaya Katkı
Market markalı ürünlere yönelik risk algılamalarının tüketici tutumlarına etkilerinin ölçülmesine yönelik bir çalışma
Gruplararası Değerlendirmeler Anket Çalışması
Bilimsel Üretkenliği Etkileyen Faktörler…
Tez Yardımı: Meme Kanserinden Korunma
Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları Yüksek Lisans Anket
Facebook ve Kişilik Yüksek Lisans Tezi Anketi
kadınların profesyonel olarak spor yapmasına yönelik tutumlar
Sosyal ağlarda bilgi paylaşımı vve güven algısı
Sosyal ağlarda siber ataklık/mağdurluk ölçeği
İletişim Fakülteleri Araştırmasına Yönelik Anket
19 maddelik anketi uygulayabilir misiniz?
Yüksek Lisans Bitirme Projesi Anketine Katılım
İnternet Üzerinden Alışveriş İle İlgili Anket
Yüksek lisans Tezim için anket yardımı
Anket İçin MEB den İzin
İnternette Anket Hazırlama

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
Bu makaleyi okuyun  Minitab ödevi yapılır
Takip Et admin:

Son yazıları