Biyoistatistik

Ödev konusunda destek verdiğimiz derslerden biri de biyoistatistiktir. Birçok öğrenci bizi arayıp yardımcı olmamamız istemektedir. Deneyimli ekibimiz sayesinde kısa sürede akademik hizmet sunmaktayız. Bu dersi genelde istatistik bölümü lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri almaktadır. Bazı öğrenciler ödevini Türkçe olarak değil İngilizce olarak yaptırmak ister. Bizim için bu sorun teşkil etmez. İngilizce hizmet talep edenlere de hemen destek vermekteyiz. Biyoistatistik dersi ödev proje destek verilir.

Bu dersin diğer adı tıbbi istatistiktir. Daha çok biyolojik vakalarda başvurulur. Üniversitelerde son zamanlarda lisans bölümlerinin yanında yüksek lisans bölümleri de açılmaya başladığı için bizi arayan, destek isteyen öğrencilerin sayısında artış gözlemlemekteyiz. Tıp fakültelerinde de verilen önemli derslerden biridir.Biyoistatistik dersi ödev konusunda yardımcı olmaktayız.

Biyoistatistik proje, tez çalışması hakkında öğrencilerden gelen isteklere de olumlu yanıt vermekteyiz. Yapmanız gereken, bize ulaşmak detaylı bilgi vermektir.

Biyoistatistik Ödev Proje

 • Derste İşlenen Konular
  Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik
  Frekans Dağılımları
  Frekans Dağılımlarını Tanımlayıcı Ölçüler
  Tablo ve Grafik Yapım Yöntemi
  Teorik Dağılımlar
  Örnekleme
  Önemlilik Testleri Hakkında Genel Bilgiler
  İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
  İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
  Varyans analizi
  İki Yüzde Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
  Evren Ortalaması ve Evren Oranı Önemlilik Testi
  Ki-kare Analizi
  Korelasyon ve Regresyon Analizi
 • Biyoistatistik dersi ödev yapılır

Biyoistatistik yüksek lisans programlarında verilen dersler neler

 • Temel Biyoistatistiğe Giriş
  Temel Biyoistatistik
  Çok Değişkenli Analiz
  Sağkalım İstatistikleri
  Örnekleme Yöntemleri
  Karar Verme Sürecinde İstatistiksel Yöntemler
  Doğrusal Regresyon
  Geçerlilik ve Güvenirlik
  Olasılık ve Bayesian Biyoistatistik
  İstatistiksel Programlar
  Sağlık Alanına Özel İstatistik ve Demografi
  Kategorik Veri Analizi
  Veri Madenciliği
  Doğrusal Olmayan Modelleme
 • Temel Biyoistatistiğe Giriş
  Temel Biyoistatistik
  Çok Değişkenli Analiz
  Sağkalım İstatistikleri
  Örnekleme Yöntemleri
  Karar Verme Sürecinde İstatistiksel Yöntemler
  Doğrusal Regresyon
  Geçerlilik ve Güvenirlik
  Olasılık ve Bayesian Biyoistatistik
  İstatistiksel Programlar
  Sağlık Alanına Özel İstatistik ve Demografi
  Kategorik Veri Analizi
  Veri Madenciliği
  Doğrusal Olmayan Modelleme
 • Biyoistatistik dersi ödev proje
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
Takip Et admin:

Son yazıları