istatistik tez konusu

istatistik tez konusu hakkında çalışma yapmak isteyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine tez konusu belirleme, tez konusu önerisi hazırlama, tez araştırması, literatür taraması, tez yazımı ve tez düzenlemesi çalışmalarında yardımcı olmaktayız. İstatistik bölümü öğrencilerine ve istatistik dersi alan öğrencilere akademik katkı vermekteyiz. Tez konusu belirlerken özellikle yazabileceğiniz ve sunumunu yapabileceğiniz ilginizi çeken konuları belirlemeye çalışmaktayız. istatistik tez konusu arıyorum diyen lisans yüksek lisans master öğrencilerine destek verilir.

İstatistik tez konusu ile ilgili talepler hem Türkiye hem de Amerika, USA, İngiltere, Fransa, Almanya dan gelen istatistik tez yazımı , tez düzenlemesi , tez konusu bulma çalışmalarında destek vermekteyiz.

istatistik tez konusu ile ilgili akademik çalışma yaptırmak istiyorum diyen lisans, yüksek lisans, master öğrencilerine hemen destek vermeye başlamaktayız. istatistik tez konusu , tez örnekleri, örnek tezler, örnek istatistik projeler, proje örnekleri arıyorum diyenlere yardımcı olmaktayız.

İstatistik ödev proje tez örnekleri 

Not: Tezler internetten açık erişim sitelerinden alınmıştır.

Siteye gelen tez konusu ile ilgili talepler

 • Son sınıfım tez konusu belirlemem lazım, hala belirleyemedim nasıl yardımcı olmaktasınız? Konu belirleme için sayfada inceleme yapabilirsiniz.
 • Tezimi hazırladım, tez için istatistik analizi yaptırmak istiyorum destek veriyor musunuz?  Tez için istatistik analizi desteği almak isteyenlere analiz hakkında destek veriyoruz. Spss analizi yaptırmak istiyorum, anket hazırlatmak, anket uygulaması yaptırmak istiyorum, analiz yapacak yer arıyorum diyenlere destek olmaktayız.
 • Spss analizi yapıyor musunuz? Evet Spss analizi yaptırmak isteyenlere spss çalışmalarında hizmet vermekteyiz.
 • Anket olacak şekilde tez konusu arıyorum, nasıl bir konu seçmeliyim? Anket içerecek şekilde anket konusu seçmek isteyen öğrenciler bize iletişim kısmından yazabilir.
 • Yüksek lisans tez hazırlamak istiyorum konu aşamasında takıldım, nasıl bir yol izlemeliyim? Yüksek lisans tez konusu belirlerken danışman hocanız ile belirlemenizde fayda var. Genelde hocalar, öğrencilerin getirdiklerini beğenmiyor.
 • istatistik tez konusu ile ilgili aramalar
  istatistik bölümü tez örnekleri
  istatistikle ilgili tez konuları
  istatistik araştırma projesi konuları
  istatistik yüksek lisans tez konuları
  tez konusu önerileri
  tez konusu bulma
  tez konusu bulamıyorum
  tez konusu nasıl bulunur

Aşağıdaki konulara göz atabilirsiniz.

 • Kalitenin Arttırılmasında İstatistiğin Önemi
 • İstatistiksel Yöntemler
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • İstatistiksel Araştırma Adımları
 • Verilerin Organizasyonu
 • İstatistiksel verileri anlamlı hale getirmenin yolları
 • Yönetim Problemlerine İstatistiksel Yaklaşım
 • MINITAB ISTATISTIK PAKET PROGRAMI
 • The Urban Revolution ingilizce
  Mantık Kapıları (Logic Gates) ve Devreleri
 • İSTATİSTİK SORULARI
 • ZAMAN SERİLERİNDEKİ YENİ GELİŞMELER
 • Fobi nedir
 • SORT ALGOLORİTMALARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
 • VARYANS ANALİZİ
 • Business Statistic Term Project ingilizce
 • Regreson Analizi
 • DOĞRU İŞE DOĞRU ELEMAN
 • SPSS ÖDEVİ
 • KÜRESELLEŞME
 • PROJE PLANLAMA Örnek Soru Çözümü
 • Risk Free Interest Rates ingilizce
 • ÇİZELGELEMEYE GİRİŞ
 • İSTATİSTİKTE DEĞİŞKENLER
 • ALTI SİGMA
 • Araştırma Evreni
 • Standart Sapma
 • BASİT DOĞRUSAL REGRESYON UYGULAMASI
 • Nöron Ağları ve Ugulamaları
 • beta dağılımı
 • Genel Populason
 • Esnek çalışma saatleri ingilizce
 • istatistiğin önemi
 • tuketim fonksionu
 • İSTATİSTİKLER
 • Yerel Etüd ve Kuruluş Yeri Seçimi
 • istatistiksel HATALAR
 • scientific activities in sakarya university
  ingilizce
  Sermayenin Küreselleşmesi ve Bölgesel, Küresel Anlaşmalar
 • NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • ÖLÇMEDE KULLANIŞLILIK
 • Alan Araştırması
 • BİREYLERİN SOSYAL STATÜSÜNÜN VE ÇEVREYE DUYARLILIKLARININ DOĞALGAZ TALEP EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • SÜREKLİ RASTGELE DEĞİŞKENLERİN DAĞILIMLARI
 • İSTATİSTİK KELİMESİNİN KÖKÜ
 • NORMAL DAĞILIMLI İKİ KİTLENİN VARYANSLARININ EŞİTLİĞİ İÇİN HİPOTEZ TESTİ
 • NORMAL DAĞILIMLI İKİ KİTLENİN ORTALAMALARI FARKI İÇİN HİPOTEZ TESTİ
 • KİTLE STANDART SAPMASI ve VARYANSI ARALIK TAHMİNİ
 • Kategorik Veri Analizi
 • ÖLÇME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
 • VASAT ÖLÇÜLERİ
 • İSTATİSTİK ÖDEV SORULARI
 • ÖLÇMENİN NİTELİKLERİ
 • varyans soruları
 • İSTATİSTİK
 • ANALİZ METODLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
 • İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN KALİTE KONTROLDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
 • TAHMİN TEORİSİ
 • What Is Statistics? ingilizce
 • istatistik testi
 • İSTATİSTİK
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • MESLEKLERE GÖRE AİLE ARAŞTIRMASI OLARAK : İŞÇİ AİLESİ
 • SAYISAL LOTO’NUN İSTATİSTİKSEL SPESİFİKASYONU
 • İSO verilerinden faydalanarak – arasındaki firmaların Satış Karlılığı, Emek Verimliliği ve
 • PARMETRİK ANALİZ TEKNİKLERİ
 • İSTATİSTİK
 • VARYANS ANALİZİ (Analysis of Variance- ANOVA)
 • VARYANS ANALİZİ (Analysis of Variance- ANOVA)
 • istatistik – YÜZDE FREKANS
 • HER KOŞULDA YARATICI OLMAK
 • FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ
 • KARBENLER
 • ÖNGÖRÜ SÜRECİNİ YÖNETME
 • MODERNİTEYE DAİR…ÖDEV
 • ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE İSTİHDAM VE ÜCRET SİSTEMLERİ VE İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN ÇOKULUSLU
 • İSTATİSTİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
 • BASİT VE ÇOKLU REGRESYON
  Basit Doğrusal Regresyon
  Çoklu Doğrusal Regresyon
  Kaynakça
  KOVARYANS ANALİZİ (ANCOVA)
  Tek Faktörlü Kovaryans Analizi
  Kaynakça
  ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKLER
  Faktör Analizi
  Çok Değişkenli ANOVA
  Kaynakça
  PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKLER
  Tek Örneklem Kay-Kare Testi
  İki Değişken için Kay-Kare Testi
  Mann Whitney U-Testi
  Kruskal Wallis H-Testi
  Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
  Kaynakça
  GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZLERİNDE KULLANILAN BAZI
  İSTATİSTİKLER
  Geçerlik
  Güvenirlik
  Kaynakça
  EKLER
  Seçilmiş İngilizce SPSS Komutlarının ve Sözcüklerin Türkçe
  Karşılıkları
  Bazı Test İstatistiklerinin Dağılımları
  Alıştırma Problemleri

Tez nasıl yazılır adındaki makaleyi okumak için tıklayın

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
Takip Et admin:

Son yazıları