Ki-kare testi ödevi yapılır

Ki-kare testi ödevi yapılır. Ki-kare testi ödevim var, ödevimi yaptırmak istiyorum diyen öğrencilere akademik destek verilir. Ödev, proje ve tez için yapılması istenen testler kısa süre içinde yapılır ve teslim edilir.

Kİ-KARE TESTİ ; Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı temeline dayanır.
Niteliksel olarak belirtilen verilerin analizinde kullanılır.

 • Ki-kare testi yapıldığı yerler,
  a) İki veya daha çok grup arasında fark olup olma-dığının testinde,
  b) İki değişken arasında bağ olup olmadığının tes-tinde,
  c) Gruplar arası homojenlik testinde,
  d) Örneklemden elde edilen dağılımın istenen bir teorik dağılıma uyup uymadığının testinde(Uyum iyiliği testinde),
  e) Varyans için ki-kare testinde,
  f) Varyansla ilgili aralık tahmininde,
  g) Kontenjans katsayısının hesabında kullanılır.
  Şimdi bu kullanımlarla ilgili testleri açıklayalım.
 • Ki-kare testi ile ilgili aramalar
  ki kare testi örnekleri
  ki-kare testi nedir
  ki kare testi örnek
  ki kare testi spss
  ki kare testi nasıl yapılır
  ki-kare testi anlamlılık düzeyi
  minitab ki kare testi
  ki kare istatistiği
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
Bu makaleyi okuyun  parametrik olan parametrik olmayan testler
Takip Et admin:

Son yazıları