Lindo Lingo ödevleriniz yapılır

Lindo Lingo ödevleriniz yapılır. Ödev desteği almak istiyorum diyen öğrencilere hemen destek verilir.

 

 • Haftalık işlenen konular
  1 Yöneylem Araştırmasının tanımı ve temel kavramlar Doğrusal programlama ile
  matematikselmodelleme (örnek problemler)
  2 Doğrusal Cebirin ilgili konularının tekrar edilmesi Doğrusal programlama ile
  matematikselmodelleme (örnek problemler)
  3 Doğrusal programlamaya giriş Microsoft Excel ile doğrusal programlama
  4 Doğrusal programlamaya giriş Microsoft Excel ile doğrusal programlama
  5 Simplex metodu ve hedef programlama Vaka çalışması (Excel Solver)
  6 Simplex metodu ve hedef programlama Proje 1’in çözümlü anlatımı
  7 Duyarlılık analizi – Ara Sınav LINDO yazılımı ile doğrusal programlama
  8 Duyarlılık analizi ve dualite LINGO yazılımı ile doğrusal programlama
  9 Duyarlılık analizi ve dualite LINGO yazılımı ile doğrusal programlama
  10 Dualite ve dual simplex metodu Tamsayı programlama ile
  matematikselmodelleme (örnek problemler)
  11 Taşıma, transit taşıma ve atama problemleri LINGO yazılımı ile tamsayı programlama
  12 Taşıma, transit taşıma ve atama problemleri LINGO yazılımı ile tamsayı programlama
  13 Tamsayı programlama Vaka çalışması (LINGO)
  14 Tamsayı programlama
 • Dersin Tanıtımı Temel Kavramlar ve Model Kurma
  Doğrusal Programlamaya Giriş
  Doğrusal Programlama İşletme Uygulamaları
  Simplex Yöntemi
  Dualite ve Duyarlılık Analizleri
  Minimizasyon Problemlerinin Çözümü
  Tamsayılı Problemlerin Çözümü
  Ulaştırma ve Atama Problemleri
  Proje Planlama
  Proje Hızlandırma
  Kuyruk Teorisi
  Vaka Çalışmalarının Sunumları
Bu makaleyi okuyun  parametrik olan parametrik olmayan testler

Konu ile ilgili terimler

Matematiksel Modellemeye Giriş Doğrusal Programlama Modelleri, LINGO Optimizasyon Paketinin Tanıtımı LINGO Çözüm Raporlarının Analizi, Sınırsız/Olursuz/Yoz Çözümler, Gevşek/Artık Değerler, Gölge Fiyatlar/Indirgenmiş Maliyetler Duyarlılık Analizi ve LINGO Uygulamaları Duyarlılık Analizi ve LINGO Uygulamaları LINGO’da Kümelerin Kullanımı, Küme Tipleri, @SUM, @MIN, @MAX ve @FOR Küme Döngülü Fonksiyonlar, DATA Girişleri Küme Tiplerine Göre Farklı Örnek Modeller (Vardiya Çizelgeleme, Çalışma Günleri Çizelgeleme, PERT, CPM, Eşleme, Atama Problemleri) @WRAP, @SIZE, @IN, @INDEX, @BOUND, @GIN, @BIN Fonksiyonları ve Örneklerle Açıklanması Proses Seçim Ürün Karışım Problemleri, Hedef Programlama Uygulamaları Ara Sınav Tamsayılı Programlama Modelleri (Sabit Masraf, Montaj Hattı Dengeleme, Basit ve Kapasiteli Tesis Yerleşim Problemleri vs

Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
Takip Et admin:

Son yazıları