MATLAB ödevi yapılır

MATLAB ödevi yapılır

Matlab ödevlerinizi kısa süre içinde yapıyoruz. elektrik elektronik, elektrik mühendisliği bilgisayar mühendisliği mekatronik mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine matlab ödevlerinde yardımcı oluyoruz. Matlab ile ilgili tüm ödevlerinizi yapıyoruz.

Matlab ödevim var diyorsan bizi arayıp ödevinizi yollamanız yeterlidir.

Matlab ile ilgili dokumanlar inceleyin

 • Matlabta grafik nasıl çizilir inceleyin

 • Matlab uygulamaları ile ilgili dokuman için tıklayın

 • Matlabt excel regresyon analizi nasıl yapılır tıklayın

 • Excelde ve matlabta varsans analizi nasıl yapılır inceleyin

 • Matlabta istatiksel büyüklükler ile ilgili dosya tıklayın

 • MATLAB_BOX_WHISKER analizi inceleyin

 • Haftalık işlenen konular
 • MATLAB ile programlamaya giriş
  Çalışma alanı, çalışma dizini ve komut satırını
  Değişkenler, sayılar ve matematiksel sabitler
  Operatörler ve fonksiyonlar
  Matris ve vektör değişkenleriyle işlemler
  MATLAB’da M-dosyaları
  Koşullu kontroller
  Döngü kontrolleri
  MATLAB’da algoritma ve kod yazma
  MATLAB’da algoritma ve kod yazma
  MATLAB’ın özel fonksiyonları
  2 ve 3 Boyutlu grafik çizimi
  M-dosyaları kullanılarak fonksiyon oluşturma
  MATLAB’da örnekler

 

 • Bilgisayar Tabanlı İstatiktik dersinde işlenen haftalık konular
 • MATLAB programının ana ekranı ve pencereleri
  MATLAB programının editor penceresi ve özellkleri
  programıyla kodlamaya giriş
  MATLAB programıyla kodlamaya giriş
  programıyla fonksiyon oluşturma ve kullanma
  MATLAB programıyla fonksiyon oluşturma ve kullanma
  Tek ve İki Grup için Hipotez testlerinin kodlanması
  MATLAB’ta k grup için hipotez testlerinin kodlanması
  Parametrik olmayan yöntemlerin kodlanması
  MATLAB’ta sayı üretme algoritmları
  sayı üretme algoritmları
  MATLAB’ta Simülasyon
  Birinci tip hata ve testin gücünün elde edilmesi
  MATLABta Birinci tip hata ve testin gücünün elde edilmesi
Bu makaleyi okuyun  Çok Değişkenli İstatistik Dağılımlar dersi ödev

Konveks olmayan optimizasyona giriş 2 Konveks olmayan problemler için eşlenik gradyant yöntemler: Fletcher-Reeves, Polak-Riberre algoritmaları 3 Quasi-Newton algoritmaları 4 MATLAB paket programıyla uygulamaları 5 Levenberg-Marquardt algoritması ve uygulamaları 6 Meta Sezgisel Algoritmalar: Tabu Araştırma ve Benzetimli Tavlama Algoritmaları 7 Meta Sezgisel Algoritmaların MATLAB uygulamaları 8 Evrimsel Algoritmalar: Genetik algoritmalar 9 Genetik Algoritmalar MATLAB uygulamaları 10 Arasınav 11 Stokastik programlama: Şans kısıtlı programlama 12 MATLAB paket programı uygulamaları 13 Optimizasyon tekniklerinin istatistik problemlerine uygulanması 14 MATLAB paket programı uygulamaları

 • Giriş
  Matris işlemleri
  Sayı Formatları
  Temel Lineer Cebir İşlemleri
  Diziler (Arrays)
  Programı Dallandıran İfadeler (if-end , switch-case yapıları)
  Döngüler (for-end ve while-end döngüleri)
  Grafik
  Dosya yazdırma-okuma
  Fonksiyon dosyası oluşturma

 

 • siteye gelen aramalar
  matlab ödevi yapılır
  matlab ödevi yardım
  matlab ödevi yaptırma
  projeleri
  matlab ödev yaptırma
  ödev soruları
  ödevleri yapılır
  sorularla matlab örnekleri ödevleri
 • matlab örnekleri
  matlab komutları
  ders notları itü
  ders notları ktü
  indir
  ders notları pdf
  ders notları slayt
  ders notları uludağ
Bu yazıyı lütfen paylaşabilir misiniz?
Share
Takip Et admin:

Son yazıları